Hedef ve ilkelerimizden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalarımız sürer. İşe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterler aşağıda belirtilmiştir.

  • Yön Belirleme​
  • Takım Çalışması​
  • İletişim​
  • İşbirliği Geliştirme​
  • Sonuç Odaklılık​
  • Yaratıcılık ve Girişimcilik​
  • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme​
  • Farklılıklara Uyum ve Yönetme​
  • Müşteri Duyarlılığı ​
Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.